Kanjon Nevidio je dio Male Komarnice, rijeke, koja izvire u podnožju južnog dijela Durmitora tačnije u Dobrom Dolu. Ponirući prolazi između Boljskih greda (2091 m.n.v) i Lojanika (2091 m.n.v) da bi se ponovo pojavila u pitomoj riječnoj dolini kao stalna rijeka. Okolina ulaza je jedna od najljepših u durmitorskom kraju. Ljepotu ovog kraja čini selo Pošćenje sa dva lednička jezera, periodični vodopad Skakavica koji sa sedamdesetak metara visoke stijene rasipa vodu Grabovice koja se uliva u Komarnicu.

Na samom kraju doline na nadmorskoj visini od 935 m počinje kanjon Nevidio ili Neviđbog kako ga nazivaju stanovnici ovoga kraja. Sa pravom nosi ovo ime jer se Komarnica odjednom gubi u čudno uklesani ulaz i postaje ljudskom oku nevidljiva.

Zabačen i sakriven na nepristupačnom terenu izazivao je pažnju i znatiželju ali je bilo malo organizovanih pokušaja da se upozna i istraži. Prvi ozbiljni, ali neuspješni pokušaji izvedeni su 1957. i 1964. god. Nizale su se čudne i fantastične priče o poslednjem neosvojenom kanjonu Evrope. Sve do avgusta 1965. god. kada su članovi P.S.D. “Javorak” iz Nikšića, i ako sa oskudnom opremom, prošli kroz kanjon i prvi predstavili svijetu dugo skrivenu, divlju i zapanjujuću ljepotu.

Danas kanjon Nevidio nalazi svoje mjesto u prospektima kao jedinstvena turistička atrakcija. Neponovljiva ljepota tjesnaca, kaskada i pjenušavih bukova koju čuva kanjon Nevidio dovoljan je razlog da se posjeti ovaj nevjerovatan dragulj Crne Gore. Ipak, iako ne zahtjeva posebnu fizičku spremnost, prolazak kroz kanjon se ne preporučuje bez vodiča i adekvatne opreme.

Prvi dodir sa kanjonom Nevidio zasjenjuje neopisivom ljepotom, neobičnom i čudnom, ljepotom na koju čovjek nije navikao. Veći dio kanjona nalazi se u vječitoj sjenci. Zbog okomitih stijena sunčevi zraci ne mogu da dopru do dna. Na strmim i nepristupačnim stijenama vladaju surovi uslovi za vegetaciju tako da se za kanjon može reći da je dragulj surove prirode koji očarava.

Iako je u većini objavljenih brošura naveden podatak da je dužina kanjona 3000 m, stvarna dužina kanjona je 1700 m. Visinska razlika je 125m.(ulaz 935 m.n.v.,izlaz 810 m.n.v).

Slogan “Nevidio Canyoning”-a – “Stvarno je nastvarno” u potpunosti je opravdao svoju poruku. Većina turista prolazak kroz kanjon okarakterisali su kao jedan od najljepših i najvažnijih događaja u njihovim životima.